(c) Q-COMP 2018
AEROFOTO
Fotografická soutěž pro piloty Letecké školy BEMOAIR
AEROFOTO  Obecné podmínky soutěže
Propozice soutěže
2018
FOTOSOUTĚŽ  PRO PILOTY – FOTOGRAFY  BEMOAIRU Vážení piloti a pilotky. Vyhlašujeme   tímto   další   ročník   soutěže   fotografů   z   řad   pilotů.   Mnoho   z   Vás   si   při   svém   létání   a   při návštěvách   letecké   školy   a   různých   akcí,   nejen   námi   pořádaných,   pořizuje   spousty   fotografií.   Soutěž Aerofoto,   jíž   se   velká   většina   z   Vás   každoročně   účastní,   vznikla   v   roce   2005.   Snímky   budou   poskytnuty   k ohodnocení   porotě,   která   jednotlivým   fotografiím   přidělí   body   v   několika   kritériích.   Výsledky   pak   budou zveřejněny    opět    na    našich    internetových    stránkách.    První    tři    v    každé    kategorii    získají    diplom    a drobnou    cenu,    absolutní    vítěz    pak    (od    2018    nově)    kalendář    na    další    rok    s    nejúspěšnějšími fotografiemi   soutěže.    Podělte   se   s   ostatními   o   svoje   povedené   snímky   s   leteckou   tématikou.   Pro inspiraci   procházejte   tyto   stránky   viz   fotografie   z   minulých   ročníků.   Vyzývám   tedy   všechny   piloty,   kteří   se v    minulosti    soutěže    zúčastnili,    aby    opět    posílali    své    fotografie    na    speciální    emailovou    adresu aerofoto@bemoair.cz  Velikost schránky a tím i jednotlivých fotografií není omezená. Uzávěrka pro 14. ročník 2018 bude ve čtvrtek 13.12.2018 do půlnoci.   Stejně jako vloni budou pouze dvě kategorie a to následující : 1. Kategorie : BEMOAIR ve vzduchu i na zemi“ Na   těchto   snímcích   může   být   cokoliv,   co   má   něco   společného   s   naší   Leteckou   školou.   Tedy letadla   a   jiná   technika,   snímky   z   našich   letadel   (doloženo   alespoň   částí   letadla   při   focení   za   letu) a   pod.   K   fotografii   přidáte   název,   vhodný   komentář,   typ   a   imatrikulační   značku,   případně   název fotografované   lokality.   Fotografie   neupravujte,   kromě   jasu   a   kontrastu,   případně   můžete   změnit jejich   velikost.   Dbejte   ale   na   zachováním   vnitřních   informací   o   snímku   v   EXIF.   Rozlišení   by   mělo být   alespoň   1Mpx   tedy   cca   1200x900.   Typ   fotoaparátu   a   datum   snímku   zjistíme   z   EXIF   informací v soboru fotografie. Posílejte pouze digitální snímky, ne snímky skenované z klasické fotografie.. 2. Kategorie :  Letecká technika ve světě“ Do   této   kategorie   zašlete   fotografie,   na   kterých   bude   jakékoliv   letadlo,   nebo   jeho   část,   případně jiná   zajímavost   spojená   s   létáním,   foceno   ze   země   i   ze   vzduchu.   Letadlo   může   být   kdekoliv   na jakémkoliv   místě   na   světě,   snímek   ale   musí   být   pořízen   Vámi.       Opět   přidáte   název   fotografie, místo,   kde   bylo   foceno   a   co   je   na   fotografii   za   letadlo,   případně   čím   Vás   zaujalo.   …do   této kategorie opět můžete zasílat i zajímavé fotky modelů letadel. Ze   snímků,   které   budou   do   soutěže   zaslány   a   nebudou   splňovat   uvedená   kritéria   budou   některé zajímavé vybrány do kategorie mimo soutěž. fotografie musí být pořízena v období kalendářního roku, kdy se soutěž hodnotí. pořízené   snímky   mohou   být   již   pouze   v   digitální   podobě   bez   “uměleckých   úprav”,   povoluje se    výřez,    změna    velikosti    a    úprava    barev,    jasu    a    kontrastu,    se    zachováním    EXIF informací. do   každé   kategorie   zašlete   2   snímky   s   pořadím   jaká   fotografie   je   prvotně   soutěžní. Vzhledem   k   tomu,   že   bude   jiné   hodnocení   a   bodové   ohodnocení,   na   druhou   fotografii dojde   pouze   v   případě   shodného   bodového   zisku   s   jiným   soutěžícím!   Pokud   nebude pořadí   preference   označeno,   bude   vybráno   podle   data   pořízení   od   nejnovější.   Vybírejte skutečně tak, jak subjektivně sami cítíte, že ta která fotka by mohla zaujmout.             již   nebude   hodnoceno   tolik   kritérií.   Porota   ohodnotí   fotografii   jako   celek   body   1-10.   Porotců bude   pět,   takže   každá   fotografie   získá   maximálně   50bodů.   Tím   vznikne   ale   větší   možnost, že   bude   mít   víc   fotografií   stejný   počet   bodů   a   dojde   na   “vyřazovací   souboj”      -   rozstřel   -   viz další bod. budou-li   mít   dvě   nebo   více   více   fotografií   (v   každé   kategorii)   stejný   bodový   zisk,   postoupí do   “rozstřelu”   druhá   fotka   každého   z   dalších   soutěžících   se   stejným   počtem   bodů.   Tím bude   soutěž   zajímavější   a   samozřejmě   se   nemůže   stát,   že   by   mezi   sebou   svedly   boj   fotky od   stejného   soutěžícího.   Kdo   pošle   jen   jednu   fotografii   do   soutěže,   bude   druhou   fotografií soupeře    automaticky    odsunut    na    další    místo    bez    dalšího    hodnocení.    V    tom    případě nedojde   ani   na   rozstřel,   pouze   bude   ohodnocena   druhá   fotka   pro   případné   zvýšení   počtu bodů a možnost lepšího usmístění. Vše je vysvětleno na příkladu níže, na konci propozic. nemusíte se zúčastnit ve všech kategoriích můžete poslat snímky jen do jedné kategorie Fotografie      digitální      o      jakémkoliv      rozlišení      můžete      zasílat      na      náš      email      : aerofoto@bemoair.cz    v    průběhu    celého    roku,    nejpozději    do    data    uzávěrky.    Pokud    v průběhu   roku   nafotíte   lepší   snímky,   než   jste   již   do   soutěže   poslali,   nevadí,   jen   upřesníte jaké fotografie chcete do data uzávěrky vyměnit. Vámi zaslané snímky budou zveřejněny v příslušné kategorii, dle počtu došlých snímků Zasláním   fotografií   dáváte   souhlas   s   jejich   zveřejněním   na   našem   webu   a   případnému použití v reklamních a propagačních materiálech společnosti Letecká škola BEMOAIR   Vítězný    snímek    bude    vyhodnocen    podle    počtu    získaných    bodů    od    poroty    složené    z vybraných nesoutěžících účastníků doletné, a jednoho profesionálního fotografa.   Složení    poroty    a    vyhodnocení    snímků    bude    zveřejněno    na    našem    webu    počátkem   následujícího kalendářního roku Členové poroty nebudou znát  autory snímků a budou hodnotit anonymně. Po   sečtení   bodů   bude   určeno   pořadí,   na   prvních   třech   místech   obdrží   soutěžící   diplomy   a drobnou cenu věnovanou Leteckou školou nebo sponzorem (Fotolab a pod). Absolutní vítěz, tj. vítěz fotografie s celkově nejvyšším počtem bodů, obdrží hlavní cenu –      KALENDÁŘ NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI FOTOGRAFIEMI SOUTĚŽE.
1 2
Pro inspiraci ročník 2017
AEROFOTO
NEW
new! new! new!
Příklad hodnocení fotografií, kdy v prvním kole budou mít některé stejný počet bodů :
Primární fotografie soutěžícího “A”       -  získá 32 bodů
Primární fotografie soutěžícího “B”      - získá také 32 bodů
Primární fotografie soutěžícího “C”      - získá rovněž 32 bodů
V tomto případě se ve druhém kole hodnotí v pořadí druhá soutěžní fotografie soutěžících “A”, “B” a “C”
2. Fotografie soutěžícího “A”       -  získá 28 bodů
2. Fotografie soutěžícího “B”       -  získá 35 bodů
 2. Fotografie soutěžícího “C”      - získá 31 bodů
Výsledek : 1. místo Soutěžící “B” s fotografií 2. s počtem 35 bodů (body ve druhém kole vyšší než v prvním, přeskočil původně 1.“E”) 2. místo       Soutěžící “E” s fotografií 1. s počtem 33 bodů (body získané v prvním kole, nebyl v rozstřelu, zůstalo tedy 33.bodů) další místa jsou dělená pro soutěžící “A” a “C”, druhý “rozstřel” těchto dvou se již neprovádí 3.-4. místo Soutěžící “C” s fotografií 1 s počtem 32 bodů (body ve druhém kole nižší než v prvním, zůstává 32.b. z prvního kola) 3.-4. místo Soutěžící “A” s fotografií 1 s počtem 32 bodů (body ve druhém kole nižší než v prvním, zůstává 32.b. z prvního kola) 5. místo       Soutěžící “D” s fotografií 1 s počtem 32 bodů (nedělené místo protože neposlal 2.foto, posouvá se za “A” a “C” ) …. a tak dále ve stejném duchu…
new!
Samozřejmě reálné pořadí bude někde v soutěžním poli, půjde tedy o bodové umístění mezi dalšími fotografiemi. Budou-li mít fotografie z “rozstřelu” větší počet bodů než ostatních soutěžícíh v prvním kole, posunou se výše, a mohou tak odsunout fotografie původně umístěné výše. 
new! 2018 new!
Primární fotografie soutěžícího “D”      - získá rovněž 32 bodů druhou fotografii do soutěže neposlal
Primární fotografie soutěžícího “E”      - získá 33 bodů (v tento okamžik vede)
Vypadá to složitě, ale nebojte se, porota a ředitel soutěže to zvládne a soutěž bude mít větší spád. Nebude tak dlouhá a vyhodnocení bude rychleji.
1 №